Sesja E/5 – Ekonomika, organizacja i zarządzanie w przemyśle surowców mineralnych oraz na rynku paliw kopalnych i energii

Informacje

Data: Wtorek 15.09.2015

Godzina/Sala: 12:00 - 13:30 - E

Prowadzący: Eugeniusz Mokrzycki

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
12:00 - 12:15 Krzysztof Galos, Piotr Saługa, Robert Uberman Wycena złóż kopalin dla potrzeb rachunków narodowych a szacowanie ich ceny rynkowej – podstawowe różnice
12:15 - 12:30 Józef Wolski, Marek Uszko Nowo projektowana, innowacyjna, podziemna kopalnia węgla kamiennego w obszarze udokumentowanego złoża Oświęcim-Polanka 1
12:30 - 12:45 Tadeusz Pindór Reindustrializacja kluczowym czynnikiem pozycji konkurencyjnej światowego sektora węgla kamiennego
12:45 - 13:00 Zbigniew Krysa Analiza możliwości wykorzystania opcji na dark spread przez kopalnię węgla kamiennego
13:00 - 13:15 Michał Dudek, Leszek Jurdziak, Witold Kawalec Kompleksowa analiza kosztów powierzchniowych w projekcie typu greenfield produkcji energii elektrycznej ze złoża węgla brunatnego

Sponsorzy: