Wykorzystanie metanu z powietrza kopalnianego w świetle doświadczeń AGH i Instytutu Inżynierii Chemicznej

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Metan z pokładów węgla i jego wykorzystanie

Godzina/Sala: 18:30 - 18:45 - Aula Średnia A


Tytuł: Wykorzystanie metanu z powietrza kopalnianego w świetle doświadczeń AGH i Instytutu Inżynierii Chemicznej

Title: In the mines, methane is released into the air and then is released into the atmosphere form methane-air mixtures with low methane concentration (below 0.75%). It is emitting about 600 million m3 of methane per year (this value is independentfrom lower coal production and number of mines), influencing the greenhouse effect and the fee for using the environment. The article presents the results of research carried out by the Institute of Chemical Engineering of the Polish Academy of Sciences and the AGH University of Science and Technology in Cracow, which resulted in the building two prototypes of installations allowing the oxidation of methane from ventilation air of the mines and the production of heat and two conceptual projects of industrial methane oxidation installations for heat production from VAM in Pniówek mine and ZG Brzeszcze Tauron Wydobycie SA

Autorzy: Sebastian Napieraj, Stanisław Nawrat - AGH w Krakowie, Krzysztof Gosiewski, Anna Pawlaczyk-Kurek - Instytut Inżynierii Chemicznej PAN

Streszczenie:

W kopalniach metan towarzyszący eksploatacji węgla kamiennego wydziela się do powietrza wentylacyjnego i jest odprowadzany do atmosfery tworząc mieszaniny metanowo-powietrzne o niskim stężeniu metanu (poniżej 0,75%). Rocznie z powietrzem wentylacyjnym kopalń do atmosfery jest emitowane ok 600 mln m3 metanu (wartość ta jest niezmienna pomimo zmniejszenia produkcji węgla i liczby kopalń) wpływając na powstawanie efektu cieplarnianego oraz opłaty z tytułu korzystania ze środowiska. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Inżynierii Chemicznej PAN oraz Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie w wyniku których powstały dwa prototypy instalacji pozwalających utleniać metan z powietrza wentylacyjnego kopalń i produkować ciepło oraz dwa projekty koncepcyjne zastosowania urządzeń przemysłowych utleniających metan z powietrza wentylacyjnego dla produkcji ciepła w kopalni Pniówek oraz ZG Brzeszcze Tauron Wydobycie S.A.

Materiały: