Partner:
Współorganizator:

Visual Basic jako narzędzie monitorowania i analizy pracy maszyn

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Kopalnia przyszłości – automatyka/robotyka/ ICT w górnictwie

Godzina/Sala: 15:30 - 15:40 - Sala Konferencyjna


Tytuł: Visual Basic jako narzędzie monitorowania i analizy pracy maszyn

Title: Visual Basic as a tool for monitoring and analyzing machines

Autorzy: Marek Kęsek - AGH w Krakowie

Streszczenie:

W artykule przybliżono możliwości wykorzystania języka Visual Basic do analizy danych pochodzących z procesu produkcyjnego. Przedstawiono przykładowy program napisany w tym języku oraz omówiono jego funkcjonalność. W programie zawarto rozwiązania, które pozwalają monitorować i analizować część procesu produkcyjnego związaną z urabianiem węgla kamiennego. Artykuł prezentuje szereg koncepcji wykorzystania surowych danych pochodzących z czujników maszyny do uzyskiwania informacji, które mogą być przydatne w analizie jej pracy.

Materiały:

Sponsorzy: