Reindustrializacja kluczowym czynnikiem pozycji konkurencyjnej światowego sektora węgla kamiennego

Data: Wtorek 15.09.2015

Sesja: Sesja E/5 – Ekonomika, organizacja i zarządzanie w przemyśle surowców mineralnych oraz na rynku paliw kopalnych i energii

Godzina/Sala: 12:30 - 12:45 - E


Tytuł: Reindustrializacja kluczowym czynnikiem pozycji konkurencyjnej światowego sektora węgla kamiennego

Autorzy: Tadeusz Pindór

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: