Partner:
Współorganizator:

Przemysł 4.0 – systemy cyberfizyczne i przetwarzanie w chmurze jako szansa rozwoju górnictwa

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Kopalnia przyszłości – automatyka/robotyka/ ICT w górnictwie

Godzina/Sala: 14:20 - 14:30 - Sala Konferencyjna


Tytuł: Przemysł 4.0 – systemy cyberfizyczne i przetwarzanie w chmurze jako szansa rozwoju górnictwa

Title: Industry 4.0 -- cyber-physical systems and cloud computing in mining industry

Autorzy: Radoslaw Zimroz - Politechnika Wrocławska, Krzysztof Walas - Politechnika Poznańska

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: