Stan i perspektywy gospodarczego wykorzystania metanu pokładów węgla w Polsce

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Metan z pokładów węgla i jego wykorzystanie

Godzina/Sala: 18:00 - 18:15 - Aula Średnia A


Tytuł: Stan i perspektywy gospodarczego wykorzystania metanu pokładów węgla w Polsce

Title: Methane capture from coal deposits

Autorzy: Stanisław Nawrat - AGH w Krakowie

Streszczenie:

Zasoby bilansowe metanu pokładów węgla wynoszą 85,9 mld m3. Metanowość absolutna wynosi 930 mln m3 CH4 rocznie a ujęcie metanu podziemnym odmetanowaniem wynosi ok. 300 mln m3 CH4 rocznie z czego ujęcie odmetanowaniem wyprzedzającym wynosi tylko ok 10%. Podstawowymi przyczynami tego stanu jest między innymi niska gazoprzepuszczalność skał na dużych głębokościach eksploatacji węgla kamiennego w Polsce (głębokości powyżej 800m).
W referacie scharakteryzowano różne metody odmetanowania wraz ze sposobami zwiększenie jego ujęcia.

Materiały: