Partner:
Współorganizator:

Ocena efektywności wykorzystania infrastruktury na podstawie danych z systemów automatyki przemysłowej.

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Kopalnia przyszłości – automatyka/robotyka/ ICT w górnictwie

Godzina/Sala: 16:50 - 17:00 - Sala Konferencyjna


Tytuł: Ocena efektywności wykorzystania infrastruktury na podstawie danych z systemów automatyki przemysłowej.

Title: The assessment of efficiency of infrastructure usage based on data from industrial automation systems.

Autorzy: Paweł Śliwiński - KGHM Polska Miedź S.A., Paweł Stefaniak, Agnieszka Wyłomańska - KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR

Streszczenie:

Obecna strategia KGHM jest silnie zorientowana na efektywne zarządzanie energią. Prowadzone są prace ukierunkowane na szukanie metod, które w wymiernym stopniu przyczynią się do redukcji zużycia energii przy zachowaniu założonej produkcji. Jedna z nich dotyczy identyfikacji procesów i szacowania ich energochłonności. W pierwszej kolejności należy rozpoznać problem dostępności maszyn i urządzeń górniczych oraz wykonać analizę parametrów technicznych zmiennych procesowych rejestrowanych przez systemy automatyki przemysłowej w kontekście budowania informacji zarządczej. W przypadku kopalni podziemnej wykonanie oceny efektywności wykorzystania infrastruktury, - np. w relacji zużytej energii i produkcji zakładu górniczego - wymaga zastosowania zaawansowanej analityki danych pochodzących z różnych źródeł. Docelowo, taka fuzja danych pozwala syntezować informację niezbędne do obliczania wskaźników eksploatacyjnych, które w aspekcie ekonomicznym, organizacyjnym, a nawet technicznym zapewnia skuteczną ocenę efektywności wykorzystania infrastruktury. Ostatni etap prac sprowadza się do ich udostępniania z różnym poziomem szczegółowości dla poszczególnych szczebli zarządzania. W tym celu zaproponowano tzw. fotografię dnia pracy maszyn – różnego typu plansze wizualizacyjne zestawiające informacje zarządcze.

Materiały:

Sponsorzy: