Partner:
Współorganizator:

Monitoring oraz TCO jako instrumenty techniczno–finansowe wspomagające proces zarządzania SMG w podziemnej kopalni miedzi

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Kopalnia przyszłości – automatyka/robotyka/ ICT w górnictwie

Godzina/Sala: 17:00 - 17:10 - Sala Konferencyjna


Tytuł: Monitoring oraz TCO jako instrumenty techniczno–finansowe wspomagające proces zarządzania SMG w podziemnej kopalni miedzi

Title: Monitoring and TCO as technical and financial instruments supporting the management of SMG in the underground copper mine

Autorzy: Mirosław Lewicki, Tomasz Kaniewski - KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin

Streszczenie:

Prowadzenie robót górniczych związanych z eksploatacją złoża w warunkach podziemnej kopalni miedzi wymaga utrzymania parku maszynowego na wysokim poziomie dyspozycyjności. Samojezdne Maszyny Górnicze uczestniczące w procesie technologicznym wydobycia rudy miedzi wykazują duży stopień zróżnicowania w zakresie spełnianych funkcji roboczych. Logika budowania specjalistycznych komór mechanicznych grupujących zadane typy SMG jest jednym z głównych elementów skutecznego zarządzania pozwalającym na zapewnienie właściwego obłożenia produkcyjnego na poszczególnych zmianach fedrunkowych. Wprowadzenie metody TCO oraz monitoringu SMG jako instrumentów technczno-finansowych pozwoliło na skuteczne śledzenie pracy SMG zarówno pod kątem ponoszonych kosztów jak i pod względem bieżącej i okresowej obserwacji stanu technicznego poszczególnych maszyn. Pracownicy dozoru mechanicznego wspomagani łatwo dostępnymi raportami bieżącego monitoringu SMG prowadzonymi w różnych przekrojach śledzonych parametrów osiągają wysoki wskaźnik dyspozycyjności SMG pozwalający skutecznie zarządzać parkiem maszynowym.

Materiały:

Sponsorzy: