Partner:
Współorganizator:

Metoda Hardware-in-the-Loop w zastosowaniu do badania układu regulacji prędkości obrotowej głowic urabiających kombajnu chodnikowego

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Kopalnia przyszłości – automatyka/robotyka/ ICT w górnictwie

Godzina/Sala: 15:50 - 16:00 - Sala Konferencyjna


Tytuł: Metoda Hardware-in-the-Loop w zastosowaniu do badania układu regulacji prędkości obrotowej głowic urabiających kombajnu chodnikowego

Title: Hardware-in-the-Loop simulation applied to the cutting head angular speed control system of a roadheader

Autorzy: Adam Heyduk, Jarosław Joostberens - Politechnika Śląska

Streszczenie:

W referacie przedstawiono opis stanowiska badawczego oraz wyniki symulacji metoda H-i-L przeprowadzonej dla układu regulacji prędkości obrotowej głowic urabiających kombajnu chodnikowego. Układ został zrealizowany w systemie LabView z wykorzystaniem sterowników cRIO oraz cDAQ. W układzie zastosowano dyskretny regulator typu PI. Uwarunkowania czasowe wymusiły konieczność wykorzystania modułu FPGA sterownika CRIO. Przedstawiono wyniki symulacji w stanach normalnej pracy oraz w stanach awaryjnych.

Materiały:

Sponsorzy: