Klimatyczne warunki pracy ─ wskaźnik dyskomfortu cieplnego δ

Data: Wtorek 15.09.2015

Sesja: Sesja E/3 – Bezpieczeństwo w górnictwie – Zagrożenia w górnictwie węglowym

Godzina/Sala: 9:45 - 10:00 - E


Tytuł: Klimatyczne warunki pracy ─ wskaźnik dyskomfortu cieplnego δ

Autorzy: Jan Drenda

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: