Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Doświadczenia z użytkowania w JSW S.A. internetowej platformy szkoleniowo-edukacyjnej „Strefa sztygara i nie tylko”

Data: środa 22.11.2017

Sesja: Kształcenie dla górnictwa

Godzina/Sala: 12:00 - 12:15 - Aula Mała


Tytuł: Doświadczenia z użytkowania w JSW S.A. internetowej platformy szkoleniowo-edukacyjnej „Strefa sztygara i nie tylko”

Title: Operating experience in using JSW S.A. Internet Training and Information Platform "Mining foreman zone and more".

Autorzy: Zbigniew Schinohl, Patrycjusz Polak - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Zbigniew Kuczera - AGH w Krakowie

Streszczenie:

Artykuł opisuje zasoby użytkowanej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. platformy szkoleniowo-informacyjnej „Strefa sztygara i nie tylko”, zmiany, jakim podlegała od momentu uruchomienia do chwili obecnej oraz plany jej dalszego rozwoju.

Inspiracją do powstania internetowej platformy szkoleniowo-informacyjnej „Strefa sztygara i nie tylko” był obserwowany przez autora pomysłu i projektu utrudniony dostęp do niezbędnych materiałów i informacji, a zwłaszcza aktualnych przepisów, osób dozoru zakładów górniczych oraz osób, ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego przed powołanymi w tym celu komisjami.

Internetowa platforma szkoleniowo-informacyjna „Strefa sztygara i nie tylko” dostarcza użytkownikom różnorodne narzędzia i informacje, w tym zwłaszcza służące do pogłębiania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Na platformie udostępniono m.in. informacje i przepisy, dotyczące stwierdzania kwalifikacji do wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego, ujednolicone teksty aktów prawnych, zbiory przykładowych pytań egzaminacyjnych, pytania i testy kontrolne, umożliwiające uzupełnianie i/lub sprawdzanie posiadanej wiedzy w dziedzinie przepisów górniczych i prawa pracy, przepisów bhp oraz niektórych norm, wyciągi ważniejszych przepisów górniczych i bryki sztygarskie, poglądowe filmy i prezentacje z różnych dziedzin górnictwa, wizualizacje zdarzeń i wypadków oraz stosowanych profilaktyk występujących w kopalniach zagrożeń, broszury i ulotki bhp, wnioski Komisji WUG po katastrofach górniczych oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.
W wyodrębnionej zakładce zamieszczane są informacje, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, takie jak: pouczenia tygodniowe, komunikaty bhp, opisy zaistniałych wypadków, zasady pomiarowe, zasady postępowania w określonych sytuacjach, występujących w ruchu zakładu górniczego itp. Informacje te są redagowane przez osoby zatrudnione w działach BHP poszczególnych kopalń /ruchów Spółki.
Na platformie funkcjonuje internetowy konkurs z zakresu znajomości zasad i przepisów bhp, którego celem jest promowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zachęcenie pracowników, zatrudnionych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., do pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie. Aktualnie trwają przygotowania do V edycji konkursu.
Dla zwiększenia atrakcyjności platformy utworzono zakładkę „Tradycje górnicze”, gdzie można znaleźć m.in. test ze znajomości tradycji górniczych, cieszącą się zainteresowaniem poglądową grę multimedialną „Robota na grubie” (w gwarze śląskiej), filmy i kroniki obrazujące historię Jastrzębia-Zdroju i kopalń jastrzębskich, a także Rybnickiego Okręgu Przemysłowego i nadzoru górniczego oraz prezentacje, dotyczące historii górnictwa węgla kamiennego oraz munduru i dystynkcji górniczych.

Dołożono starań, aby zamieszczone na platformie materiały były spójne w treści i formie oraz przystosowane do pobrania lub aktualizacji. Z uwagi na charakter i sposób pozyskania niektórych informacji, platforma jest dostępna tylko dla pracowników JSW S.A. oraz współpracujących z nią instytucji, co odbywa się drogą logowania użytkownika i weryfikacji jego tożsamości.

Materiały, zamieszczane na platformie „Strefa sztygara i nie tylko”, są przygotowywane nie tylko przez pracowników JSW S.A., ale pochodzą także z zasobów Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowych Urzędów Górniczych w Rybniku i w Gliwicach, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, czy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Materiały:

Partnerzy: