Partner:
Współorganizator:

Bezpieczeństwo układów napędowych maszyn górniczych – zagadnienia wybrane

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Kopalnia przyszłości – automatyka/robotyka/ ICT w górnictwie

Godzina/Sala: 15:20 - 15:30 - Sala Konferencyjna


Tytuł: Bezpieczeństwo układów napędowych maszyn górniczych – zagadnienia wybrane

Title: Safety of mining machinery drives - selected issues

Autorzy: Krzysztof Filipowicz, Maciej Kwaśny, Mariusz Kuczaj - Politechnika Śląska, Krzysztof Twardoch - Politechnika Warszawska

Streszczenie:

Współczesne maszyny stosowane w górnictwie podziemnym, pracują w skrajnie trudnych warunkach środowiskowych oraz roboczych, a zwłaszcza przy zmiennym obciążeniu w czasie urabiania i transportu. Jest to powodem występowania obciążeń dynamicznych, które w szczególności oddziałują na zespoły mechaniczne układu napędowego maszyny wpływając niekorzystnie na jego trwałość, niezawodność oraz bezpieczeństwo użytkowania. Przeciwdziałanie występującym niekorzystnym skutkom wzajemnych oddziaływań dynamicznych elementów układów napędowych jest możliwe poprzez stosowanie odpowiednich metod i środków, prowadzących do ograniczenia przenoszonych obciążeń dynamicznych. Specyfika pracy maszyn górniczych sprawia, że szczególnie duże obciążenia dynamiczne z licznymi stanami przeciążenia występują zarówno podczas rozruchu jak i pracy ustalonej. W artykule przedstawiono stosowane aktualnie metody łagodzenia skutków obciążeń dynamicznych podczas rozruchu i zabezpieczania układów napędowych, które to może odbywać się na drodze elektrycznej lub mechanicznej. Zaprezentowano również wybrane konstrukcje sprzęgieł stosowanych w maszynach górniczych mających za zadanie łagodzenie obciążeń dynamicznych i zabezpieczanie napędów podczas ich pracy ustalonej.

Materiały:

Sponsorzy: