Partner:
Współorganizator:

Podziękowania dla uczestników

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego pragniemy wyrazić najszczersze podziękowania wszystkim uczestnikom IV Polskiego Kongresu Górniczego za liczny udział i wielką aktywność, której wyrazem było 403 referaty i wystąpienia w sesji plenarnej, 23 sesjach tematycznych, 3 sesjach satelitarnych i dwóch sesjach a charakterze warsztatów. Dzięki prelegentom osiągnęliśmy wysoki poziom naukowy i merytoryczny. Dziękujemy Komitetom Organizacyjnym wszystkich sesji za ich pełne zaangażowanie i wkład w organizację obrad. Wiele serca w organizację tego ważnego wydarzenia włożyli wspaniali młodzi ludzie zaangażowani i aktywnie pomagający, głównie Biuro Organizacyjne Kongresu.

Podziękowania kierujemy do licznego grona patronów Kongresu i poszczególnych sesji. Szczególnie pragniemy podziękować Głównemu Patronowi Kongresu – firmie KGHM Polska Miedź S.A., którego wsparcie stało się kluczowe dla realizacji naszego cyklicznego przedsięwzięcia.

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego IV Polskiego Kongresu Górniczego

prof. dr hab. inż. Marek Cała

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV Polskiego Kongresu Górniczego

dr inż. Jerzy Kicki

   

 

 

23-11-2017 14:30

Sponsorzy: