Partner:
Współorganizator:

Podsumownie sesji satelitarnej w Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.

Podsumownie sesji satelitarnej w Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.

Zachęcamy do obejrzenia filmu podsumowującego sesję satelitarną IV Polskiego Kongresu Górniczego w Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.

 

 

 

05-01-2018 15:05

Sponsorzy: