Sesja E/4 – Bezpieczeństwo w górnictwie – Górnictwo odkrywkowe

Informacje

Data: Wtorek 15.09.2015

Godzina/Sala: 10:30 - 11:40 - E

Prowadzący: G. Wowczuk

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
10:30 - 10:45 Mariusz Dziamara, Sławomir Kaczkowski, Krzysztof Komorowski Działania profilaktyczne w związku z występowaniem zagrożeń naturalnych w odkrywkowych zakładach górniczych PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów i Konin S.A.
10:45 - 11:00 Mariola Stefanicka Polskie górnictwo skalne na drabinie bezpieczeństwa
11:00 - 11:15 Miranda Ptak Ocena udziału czynnika ludzkiego w wypadkach i zdarzeniach niebezpiecznych w przemyśle wydobywczym w latach 2012-2014
11:15 - 11:30 Grzegorz Piątek Realizacja strategii bezpieczeństwa w pracy oraz dobre praktyki w zakładach górniczych Cemex Polska

Sponsorzy: