Sesja C/4 – Górnictwo odkrywkowe

Informacje

Data: Wtorek 15.09.2015

Godzina/Sala: 10:30 - 11:40 - C

Prowadzący: Krzysztof Galos

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
10:30 - 10:45 Katarzyna Adamczyk, Marek Waldemar Jończyk Możliwości wykorzystania wapieni zalegających w zboczu południowym wyrobiska górniczego kopalni Bełchatów - pola Szczerców
10:45 - 11:00 Ilona Jończyk, Renata Martyniak Wpływ robót górniczych na dynamikę i kierunki zmian warunków hydrogeologicznych w rejonie złoża węgla brunatnego Bełchatów
11:00 - 11:15 Renata Martyniak, Andrzej Borowicz, Grażyna Ślusarczyk Rozpoznanie górniczo-geologicznych warunków prowadzenia eksploatacji – ocena stopnia zawodnienia poziomów wydobywczych z wykorzystaniem baz danych - jednolitej bazy danych geologicznych (JBDG) i bazy danych wiertniczych (BDW)
11:15 - 11:30 Andrzej Borowicz, Michał Duczmal, Ryszard Frankowski, Grażyna Ślusarczyk Modelowanie struktur złożowych dla racjonalnego wykorzystania złoża węgla brunatnego Złoczew

Sponsorzy: