Sesja C/1 – Górnictwo odkrywkowe

Informacje

Data: Poniedziałek 14.09.2015

Godzina/Sala: 15:30 - 16:40 - C

Prowadzący: Szymon Modrzejewski

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
15:30 - 15:40 Jan Stefanowicz Własność złóż kopalin, a własność nieruchomości gruntowej
15:40 - 15:50 Miranda Ptak, Robert Podolski Przepisy niezapisane czyli rzecz o dobrych praktykach w górnictwie
15:50 - 16:00 Wiesław Kozioł, Łukasz Machniak, Adrian Borcz, Andrzej Ciepliński Wydobycie i produkcja kruszyw w Polsce – aktualny stan i przyszłość
16:00 - 16:10 Krzysztof Galos, Tadeusz Smakowski Trendy rozwoju podaży kruszyw naturalnych łamanych w Polsce i poszczególnych jej regionach w XXI wieku
16:10 - 16:20 Mariola Stefanicka, Wojciech Glapa Podsumowanie dorobku konferencji Kruszywa Mineralne Surowce-Rynek-Technologie-Jakość za lata 2001-2015
16:20 - 16:30 Marek Nieć, Jerzy Górecki, Edyta Sermet, Jacek Szczepiński, Grażyna Ślusarczyk, Andrzej Borowicz Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń – XVI seminarium w ramach III Polskiego Kongresu Górniczego

Sponsorzy: