Sesja B/6 – Wody mineralne, lecznicze i termalne – Wody mineralne i lecznicze Polski

Informacje

Data: Wtorek 15.09.2015

Godzina/Sala: 15:00 - 16:25 - B

Prowadzący: Henryk Marszałek

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
15:00 - 15:15 Wojciech Ciężkowski Odkrycia złóż wód leczniczych obszaru Polski
15:15 - 15:30 Józef Chowaniec Wody lecznicze i termalne Karpat polskich
15:30 - 15:45 Lucyna Rajchel, Jacek Rajchel Solanki ze źródeł w Karpatach polskich
15:45 - 16:00 Stanisław Witczak, Kajetan d'Obyrn, Marek Duliński, Lucyna Rajchel Kontakty hydrauliczne wód leczniczych z wodami podziemnymi i powierzchniowymi w rejonie Kopalni Soli Wieliczka
16:00 - 16:15 Marta Toczek, Elżbieta Liber-Makowska Charakterystyka wód leczniczych Świeradowa-Zdroju na podstawie obserwowanych parametrów hydrogeologicznych

Sponsorzy: