Sesja B/4 – Górnictwo morskie

Informacje

Data: Wtorek 15.09.2015

Godzina/Sala: 10:30 - 11:40 - B

Prowadzący: Ryszard A. Kotliński

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
10:30 - 10:45 Tomasz Abramowski, Tadeusz Szelangiewicz, Katarzyna Żelazny Computer simulations of the water flow around the ocean mining pipe
10:45 - 11:00 Przemysław Borkowski, Józef Borkowski Podstawy stosowania hybrydowej strugi wodnej do wydobywania konkrecji polimetalicznych z dna oceanu
11:00 - 11:15 Jacek Mucha, Monika Wasilewska-Błaszczyk, Justyna Auguścik, Jerzy Wójtowicz Predykcja zasobności Cu, Mn i Ni w złożu konkrecji polimetalicznych na Pacyfiku oparta na modelach regresyjnych (strefa Clarion-Clipperton, obszar Interoceanmetal)
11:15 - 11:30 Tomasz Abramowski, Tadeusz Szelangiewicz, Katarzyna Żelazny Computer simulations of deformations and tensions in the pipelines of the hydraulic suction systems

Sponsorzy: