Sesja B/3 – Górnictwo podziemne

Informacje

Data: Wtorek 15.09.2015

Godzina/Sala: 09:00 - 10:10 - B

Prowadzący: Franciszek Plewa

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
9:00 - 9:15 Kajetan d'Obyrn, Jarosław Chwałek, Jan Kucharz Wybór optymalnej metody zabezpieczenia komór Geramb w Kopalni Soli Wieliczka w aspekcie poprawy statyki górotworu i ochrony powierzchni
9:15 - 9:30 Krzysztof Lorenz, Jarosława Szwed-Lorenz, Stanisław Ślusarczyk Historia górnictwa i eksploatacji najważniejszych bogactw naturalnych Wschodniej Małopolski
9:30 - 9:45 Bernadetta Stochel, Krzysztof Chudy, Magdalena Worska-Kozak, Jacek Motyka, Roman Becker Rozwój i zmienność dopływów wody do kopalń rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej
9:45 - 10:00 Irena Pluta, Franciszek Plewa, Andrzej Badaj, Wojciech Szymiczek, Adam Robakowski, Adam Marcol Weryfikacja prognoz zatapiania zlikwidowanej kopalni 1 maja

Sponsorzy: