Partner:
Współorganizator:

Systemy automatyki w górnictwie

Data: środa 19.09.2007

Sesja: Sesja plenarna: Bezpieczeństwo energetyczne Polski – rola tradycyjnych nośników energii dziś i w przyszłości

Godzina/Sala: 14:55 - 15:10 - Auditorium Maximum UJ


Tytuł: Systemy automatyki w górnictwie

Autorzy: Karl-Heinz Gerlach - SIEMENS

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: