Znaczenie tradycyjnych nośników energii dla polityki energetycznej Unii Europejskiej w kontekście zapobiegania zmianom klimatycznym

Data: środa 19.09.2007

Sesja: Sesja plenarna: Bezpieczeństwo energetyczne Polski – rola tradycyjnych nośników energii dziś i w przyszłości

Godzina/Sala: 10:10 - 10:30 - Auditorium Maximum UJ


Tytuł: Znaczenie tradycyjnych nośników energii dla polityki energetycznej Unii Europejskiej w kontekście zapobiegania zmianom klimatycznym

Autorzy: Magdalena Białas, Henryk Paszcza

Streszczenie:
Materiały: