Zasilanie i sterowanie wysokowydajnych kompleksów strugowych

Data: Piątek 10.09.2010

Sesja: Zagadnienia energomaszynowe cz. 3

Godzina/Sala: 10:00 - 10:30 - 200


Tytuł: Zasilanie i sterowanie wysokowydajnych kompleksów strugowych

Autorzy: Jan Lubryka, Piotr Bugla, Dariusz Macierzyński - ELGÓR+HANSEN Sp. z o.o.

Streszczenie:
Materiały:

Partnerzy: