Standardy teletransmisyjne w systemach monitoringu w kopalniach podziemnych

Data: Wtorek 15.09.2015

Sesja: Sesja A/7 – Inteligentna kopalnia – Monitorowanie/diagnostyka

Godzina/Sala: 17:05 - 17:20 - A


Tytuł: Standardy teletransmisyjne w systemach monitoringu w kopalniach podziemnych

Autorzy: Antoni Wojaczek, Paweł Kołodziejczyk

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: