Perspektywy robotyzacji prac górniczych

Data: Poniedziałek 14.09.2015

Sesja: Sesja A/2 – Inteligentna kopalnia – Automatyka i robotyka

Godzina/Sala: 17:00 - 17:20 - A


Tytuł: Perspektywy robotyzacji prac górniczych

Autorzy: Janusz Jakubiak, Krzysztof Tchoń

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: