Ocena obciążenia obudowy zmechanizowanej w ścianach zawałowych w oparciu o pomiary ciśnienia w stojakach

Data: Czwartek 09.09.2010

Sesja: Zagadnienia energomaszynowe cz. 1

Godzina/Sala: 11:30 - 12:00 - 200


Tytuł: Ocena obciążenia obudowy zmechanizowanej w ścianach zawałowych w oparciu o pomiary ciśnienia w stojakach

Autorzy: Marek Płonka - GIG

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: