Minimalizacja oddziaływań dynamicznych maszyn górniczych przy zastosowaniu numerycznego modelu obliczeniowego

Data: Wtorek 15.09.2015

Sesja: Sesja A/7 – Inteligentna kopalnia – Monitorowanie/diagnostyka

Godzina/Sala: 17:20 - 17:35 - A


Tytuł: Minimalizacja oddziaływań dynamicznych maszyn górniczych przy zastosowaniu numerycznego modelu obliczeniowego

Autorzy: Eugeniusz Rusiński, Przemysław Moczko, Damian Pietrusiak

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: