Górnictwo skalne w Polsce – stan obecny, perspektywy i uwarunkowania rozwoju

Data: środa 08.09.2010

Sesja: Sesja plenarna

Godzina/Sala: 14:20 - 14:40 - Aula 300, gmach Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej


Tytuł: Górnictwo skalne w Polsce – stan obecny, perspektywy i uwarunkowania rozwoju

Autorzy: Wiesław Kozioł, Piotr Czaja - AGH

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: