Gaz ziemny w Polsce – wydobycie, zużycie i import do 2030 roku

Data: środa 08.09.2010

Sesja: Sesja plenarna

Godzina/Sala: 13:40 - 14:00 - Aula 300, gmach Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej


Tytuł: Gaz ziemny w Polsce – wydobycie, zużycie i import do 2030 roku

Autorzy: Maciej Kaliski, Stanisław Nagy, Czesław Rybicki, Jakub Siemek, Adam Szurlej - AGH

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: