Badania właściwości sprężysto-tłumiących gumy dla potrzeb oceny efektywności energetycznej taśm przenośnikowych

Data: Wtorek 15.09.2015

Sesja: Sesja D/5 – Mechanizacja górnictwa

Godzina/Sala: 13:00 - 13:15 - D


Tytuł: Badania właściwości sprężysto-tłumiących gumy dla potrzeb oceny efektywności energetycznej taśm przenośnikowych

Autorzy: Dariusz Woźniak, Morosław Bajda

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: