Automatyzacja drogą do poprawy bezpieczeństwa i efektywności

Data: Poniedziałek 14.09.2015

Sesja: Sesja A/2 – Inteligentna kopalnia – Automatyka i robotyka

Godzina/Sala: 17:20 - 17:35 - A


Tytuł: Automatyzacja drogą do poprawy bezpieczeństwa i efektywności

Autorzy: Waldemar Korzeniowski, Łukasz Herezy, Krzysztof Skrzypkowski

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: