Zaproszenie do udziału w II Polskim Kongresie Górniczym

Zaproszenie do udziału w II Polskim Kongresie Górniczym

Komitet Górnictwa Akademii Nauk powołał Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej do zorganizowania Polskiego Kongresu Górniczego 2010.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, Rady Naukowo-Programowej oraz Rady Honorowej serdecznie zapraszamy do udziału w obradach II Polskiego Kongresu Górniczego, któremu honorowy Patronat udzielił Waldemar Pawlak Wiceminister Rządu RP, Minister Gospodarki.

Obrady plenarne Polskiego Kongresu Górniczego odbędą się w dniu 8 września 2010 r. w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, natomiast obrady tematyczne odbywać się będą w dniach 9-10 września 2010 r. w Gliwicach i w Krakowie:

  • Kongres Górnictwa Podziemnego na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej
  • Kongres Górnictwa Odkrywkowego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
  • Kongres Górnictwa Otworowego na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej.

Towarzyszyć im będzie wystawa maszyn i technologii górniczych.

01-04-2010 13:58

Sponsorzy: