Podziękowania za uczestnistwo

Podziękowania za uczestnistwo

W III Polskim Kongresie Górniczym uczestniczyło 320 osób, a w ramach sesji plenarnej i konferencji tematycznych wygłoszono 146 referatów. Serdecznie dziękujemy autorom referatów, prowadzącym sesje, gościom i wszystkim uczestnikom kongresu za zaangażowanie i obecność.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Komitet Organizacyjny PKG2015

http://pkg2015.pwr.wroc.pl

25-09-2015 14:09

Sponsorzy: