Warsztaty: Standardy i wymagania dla kompleksowych projektów eksploatacji złóż

Informacje

Przewodniczący Komitetu Naukowego warsztatów: dr hab. inż. Dariusz Chlebowski