Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Warsztaty: Standardy i wymagania dla kompleksowych projektów eksploatacji złóż

Informacje

Przewodniczący Komitetu Naukowego warsztatów: dr hab. inż. Dariusz Chlebowski

Partnerzy: