Czynniki warunkujące atrakcyjność inwestycji w górnictwie i jego otoczeniu