Informacje dla uczestników

 

5. Polski Kongres Górniczy odbędzie się w dniach 17-19.09.2020 roku w Gliwicach, w hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice, ul. Akademicka 50, 44-100 Gliwice.

Opłata: 1000 zł + 23% Vat

  Opłata obejmuje udział w obradach w dniu 17 i 18 września, materiały konferencyjne, udział w kolacji, koncercie i bankiecie w dniu 17 września, przerwy kawowe oraz lunch w pierwszym i drugim dniu obrad.

Dodatkowa opłata za  udział w wycieczce 100 zł + 23% Vat 

     obejmuje przejazd komfortowym autokarem w obie strony, zwiedzanie obiektów z przewodnikiem, lunch, ubezpieczenie.

Opłata kongresowa wiąże się z możliwością zgłoszenia tylko 1 referatu/artykułu.

 

OPŁATĘ NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO:

Towarzystwo Tradycji Górniczych Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach

                    NIP 631-10-69-422
                    PKO BP SA I O/Gliwice
                    27 1020 2401 0000 0202 0173 2494
                    z dopiskiem „PKG 2020, nazwisko Uczestnika”

 

WAŻNE TERMINY:

         • Termin zgłoszenia udziału wraz z referatem, termin przesłania streszczenia: 30 czerwca 2020
         • Termin zgłoszenia udziału bez referatu: 31 sierpnia 2020
         • Termin wniesienia opłaty: 31 sierpnia 2020
         • Termin przesłania pełnego tekstu referatu w języku polskim: 30 września 2020 
         • Informacja dla Autorów o skierowaniu tekstu referatu do publikacji: 15 października 2020
         • Termin przesłania tekstu referatu dostosowanego do wymogów wydawnictwa: 30 listopada 2020