Zmiany w ilości ujmowanego metanu z odmetanowania w warunkach zmiennego ciśnienia barometrycznego

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Metan z pokładów węgla i jego wykorzystanie

Godzina/Sala: 0 - 0 - Aula Średnia A


Tytuł: Zmiany w ilości ujmowanego metanu z odmetanowania w warunkach zmiennego ciśnienia barometrycznego

Title: Changes in the amount of methane captured by the drainage system under variable barometric pressure conditions

Autorzy: Marek Borowski, Zbigniew Kuczera - AGH w Krakowie

Streszczenie:

Zmiany barometrycznego ciśnienia powietrza wpływają na ilość wydzielanego metanu do wyrobisk górniczych oraz ujmowanego przez system odmetanowania. Dotychczas prowadzone badania rozpoznały wpływ ciśnienia barometrycznego na wydzielanie metanu do wyrobisk. Wprowadzenie systemu odmetanowania powoduje zmiany stosunków depresyjnych w wybranych przestrzeniach. Jeśli uwzględnimy wpływ ciśnienia barometrycznego to okazuje się, że można uzyskać skomplikowany obraz wydzielania gazów do wyrobisk górniczych oraz ujmowania przez system odmetanowania.
W prezentacji przedstawiono przykłady wpływu ciśnienia barometrycznego na ujęcie metanu przez stację odmetanowania przy prowadzeniu eksploatacji ścianami wydobywczymi.

Materiały: