Partner:
Współorganizator:

Uwagi w sprawie interpretacji zasad wyznaczania zasięgu rozrzutu odłamków skalnych w robotach strzałowych

Data: środa 22.11.2017

Sesja: Warsztaty: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie

Godzina/Sala: 10:15 - 10:30 - Sala Konferencyjna


Tytuł: Uwagi w sprawie interpretacji zasad wyznaczania zasięgu rozrzutu odłamków skalnych w robotach strzałowych

Title: Remarks on the interpretation of rules for determining the range of scattering of rock fragments in blasting works

Autorzy: Krzysztof Barański, Ryszard Morawa - AGH w Krakowie

Streszczenie:

W referacie omówiono rodzaje metod wykonywania prac strzałowych w odniesieniu do rozrzutu odłamków skalnych. Omówiono zasady wyznaczania stref zagrożeń wokół miejsca strzelania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawnych. Przeanalizowano wpływ wskaźników technologicznych strzelania w zależności od metody prowadzenia prac strzałowych, mających wpływ na zasięg rozrzutu. Przedstawiono uwagi dotyczące szacowania zasięgu strefy rozrzutu w zależności od wskaźników technologicznych strzelania (np. jednostkowe zużycie) uwzględnia-jąc regulacje prawne szacowania zasięgu rozrzutu przy różnych metodach prowadzenia prac strzałowych.

Materiały:

Sponsorzy: