Stan bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie

Data: środa 08.09.2010

Sesja: Sesja plenarna

Godzina/Sala: 11:00 - 11:20 - Aula 300, gmach Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej


Tytuł: Stan bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie

Autorzy: Piotr Litwa - WUG

Streszczenie:
Materiały:

Partnerzy: