Stan aktualny i próba prognozy przyszłości górnictwa węgla kamiennego

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Sesja plenarna: Surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski – jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?

Godzina/Sala: 16:15 - 16:30 - Aula Duża


Tytuł: Stan aktualny i próba prognozy przyszłości górnictwa węgla kamiennego

Autorzy: Henryk Paszcza - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Streszczenie:
Materiały: