Partner:
Współorganizator:

Problematyka prowadzenie robót strzałowych w świetle Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego, Dz. U. z 2017 r., poz. 321.

Data: środa 22.11.2017

Sesja: Warsztaty: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie

Godzina/Sala: 9:15 - 10:00 - Sala Konferencyjna


Tytuł: Problematyka prowadzenie robót strzałowych w świetle Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego, Dz. U. z 2017 r., poz. 321.

Autorzy: Adam Maj - Wyższy Urząd Górniczy

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: