Obligatoryjne obciążenia górnictwa węgla kamiennego w Polsce

Data: środa 08.09.2010

Sesja: Sesja plenarna

Godzina/Sala: 13:20 - 13:40 - Aula 300, gmach Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej


Tytuł: Obligatoryjne obciążenia górnictwa węgla kamiennego w Polsce

Autorzy: Janusz Olszowski - Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

Streszczenie:
Materiały:

Partnerzy: