Nowo projektowana, innowacyjna, podziemna kopalnia węgla kamiennego w obszarze udokumentowanego złoża Oświęcim-Polanka 1

Data: Wtorek 15.09.2015

Sesja: Sesja E/5 – Ekonomika, organizacja i zarządzanie w przemyśle surowców mineralnych oraz na rynku paliw kopalnych i energii

Godzina/Sala: 12:15 - 12:30 - E


Tytuł: Nowo projektowana, innowacyjna, podziemna kopalnia węgla kamiennego w obszarze udokumentowanego złoża Oświęcim-Polanka 1

Autorzy: Józef Wolski, Marek Uszko

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: