Możliwości pozyskania CNG z gazu z odmetanowania kopalń i jego gospodarczego wykorzystania

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Metan z pokładów węgla i jego wykorzystanie

Godzina/Sala: 0 - 0 - Aula Średnia A


Tytuł: Możliwości pozyskania CNG z gazu z odmetanowania kopalń i jego gospodarczego wykorzystania

Title: Possibilities of obtaining and economic use CNG from coal bed methane

Autorzy: Sebastian Napieraj - AGH w Krakowie, Marek Rudkowski - NGV AUTOGAS Sp z o.o.

Streszczenie:

W Polsce występują znaczne zasoby metanu pokładów węgla, które są szacowane na ponad 86 miliardów m3. Metan pokładów węgla jest eksploatowany głównie stacjami odmetanowania w kopalniach węgla kamiennego (dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy załóg górniczych) i po odprowadzeniu na powierzchnię wykorzystywany głównie w miejscu jego ujęcia dla produkcji energii elektrycznej i ciepła. Część ujętego gazu z odmetanowania kopalń w wielkości ok. 200 mln m3 rocznie zawierającego ponad 50% metanu jest niewykorzystywana i odprowadzana do atmosfery. W artykule przedstawiono możliwości uzdatnienia gazu z odmetanowania, jego sprężania oraz transportu do odbiorców przy zastosowaniu technologii CNG (Compressed Natural Gas), co umożliwi większe wykorzystanie ujętego gazu z odmetanowania, przyniesie korzyści ekonomiczne dla zakładu górniczego oraz wpłynie na zmniejszenie efektu cieplarnianego.

Materiały: