Możliwości automatyzacji procesów wydobywczych w kopalniach w świetle doświadczeń Instytutu Budowy Maszyn Wojskowej Akademii Technicznej

Data: Wtorek 15.09.2015

Sesja: Sesja A/3 – Inteligentna kopalnia – Automatyka i Robotyka/ Diagnostyka

Godzina/Sala: 9:35 - 9:50 - A


Tytuł: Możliwości automatyzacji procesów wydobywczych w kopalniach w świetle doświadczeń Instytutu Budowy Maszyn Wojskowej Akademii Technicznej

Autorzy: Adam Bartnicki, Andrzej Typiak

Streszczenie:
Materiały: