Mining Productivity Index jako miara produktywności w górnictwie

Data: Wtorek 15.09.2015

Sesja: Sesja A/5 – Inteligentna kopalnia – Systemy informatyczne

Godzina/Sala: 12:00 - 12:10 - A


Tytuł: Mining Productivity Index jako miara produktywności w górnictwie

Autorzy: Tomasz Jurkanis - McKinsey

Streszczenie:
Materiały:

Partnerzy: