Kształtowanie się bezpieczeństwa w kopalniach węgla kamiennego w latach 2001‑2009

Data: Czwartek 09.09.2010

Sesja: Bezpieczeństwo w górnictwie cz. 1

Godzina/Sala: 11:00 - 11:30 - 858


Tytuł: Kształtowanie się bezpieczeństwa w kopalniach węgla kamiennego w latach 2001‑2009

Autorzy: Piotr Buchwald, Grzegorz Sporysz, Stanisław Piątkowski - Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Streszczenie:
Materiały:

Partnerzy: