Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Trendy w kształceniu kadr dla górnictwa w Polsce i na świecie kształtowane przez Society of Mining Professors (SOMP)

Data: środa 22.11.2017

Sesja: Kształcenie dla górnictwa

Godzina/Sala: 11:30 - 11:45 - Aula Mała


Tytuł: Trendy w kształceniu kadr dla górnictwa w Polsce i na świecie kształtowane przez Society of Mining Professors (SOMP)

Title: Mining engineer education for Polish and worldwide mining industry - trends developed by the Society of Mining Professors (SOMP)

Autorzy: Piotr Czaja - AGH w Krakowie

Streszczenie:

Jubileusz 100 lecia działalności Wydziału Górniczego AGH – najstarszej tego typu instytucji edukacyjnej w Polsce plasuje nasz kraj w światowej czołówce tej dyscypliny. Choć górnictwo w Europie i na Świecie rozwijało się dynamicznie od kilku wieków to dopiero dwudziesty wiek przyniósł rozkwit wyższego szkolnictwa górniczego. Obecnie na świecie górnictwa naucza się w ponad 150 szkołach wyższych w tym w kilkudziesięciu uczelniach o statusie uniwersyteckim. Miejscem wymiany doświadczeń w tym zakresie jest światowa organizacja profesorska o nazwie Society of Mining Professors działająca od 1991 roku i będąca repliką pierwszej tego typu organizacji założonej w 1762 w Schemnitz (Banska Stiavnica)- obecnie Słowacja. Do dzisiejszej SOMP należy około 160 profesorów z całego świata. Doroczne Annual General Meetings (AGM), są miejscem prezentacji nowych trendów i metod kształcenia inżynierów górników oraz rozwijania nowych technologii górniczych. Spotkania AGM odbywają się corocznie w innym kraju. Ostatnie 28. miało miejsce w Turynie w dniach 3-6.07.2017 roku.
W artykule zaprezentowane zostaną niektóre aspekty wyznaczające trendy dzisiejszej edukacji w zakresie pozyskiwania i przetwarzania surowców mineralnych.

Materiały:

Partnerzy: