Kruszywa w Polsce i w Europie. Dziś i jutro

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Sesja plenarna: Surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski – jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?

Godzina/Sala: 11:50 - 12:05 - Aula Duża


Tytuł: Kruszywa w Polsce i w Europie. Dziś i jutro

Title: Kruszywa w Polsce i w Europie. Dziś i jutro

Autorzy: Aleksander Kabziński - Polski Związek Producentów Kruszyw

Streszczenie:

Prezentacja będzie zawierać autorskie prognozy i informacje wobec braku bieżących danych statystycznych.
Kruszywa, to: niezbędny, coraz mniej powszechny i w Polsce niestety tani wyrób budowlany. Podstawowy podział kruszyw to: kruszywa naturalne i wtórne. W Polsce dominują kruszywa naturalne. Charakterystyczna dla Polski jest znaczna przewaga zastosowania kruszyw naturalnych żwirów i piasków, co odróżnia nas od Europy. W świecie kruszywa stanowią ponad 60 % wydobytych kopalin. W układzie kontynentów dominuje Azja gdzie wydobywa się ponad 50 % światowej produkcji kruszyw, podczas gdy w Europie ponad 10 %, a w Polsce ok. 1 %.
W Europie ciągle dominującą pozycję mają Niemcy (ponad 20 %), dalej Francja , Polska zajmuje trzecią pozycję z produkcją ok. 10 %.
Porównując podstawowe informacje o produkcji kruszyw w Europie i Polsce, należy zwrócić uwagę na dużą ilość zakładów i zatrudnionych w polskich firmach, co czyni je mniej wydajne od czołówki europejskiej.
Ważne jest, że obecnie dość stabilne średnie zużycie kruszyw na mieszkańca w Polsce przewyższa lub jest porównywalne ze średnią europejską. W prezentacji zostaną przedstawione aktualne informacje o rodzajach produkowanych kruszyw w Europie, Polsce oraz ich zastosowanie w gospodarce. Ciekawą jest ocena trendów wyników branży kruszyw w Europie i w Polsce w 2016 i prognoza trendu 2017. Branża kruszyw, przyjmując od roku 1989, miała różne etapy rozwoju. Od bardzo dynamicznego 2002 – 2010, poprzez niezwykły jednoroczny wzrost w roku 2011, do spadku, a obecnie stabilizacji. Istotną jest prognoza spadku zapotrzebowania po roku 2021 (droga hiszpańska). Zaprezentowana zostanie ocena sytuacji w branży jej powody i konsekwencje. Zostanie przedstawiona realizacja niezbędnych projektów w branży i pierwsza ocena trafności ich wyboru. Jako szczególnie ważne, uznaje się budowę rynku wartości, w miejsce jak dotychczas rynku ilości produkcji
Dalej, dostępność złóż i akceptację społeczną działalności. Szczególnie to ostatnie jest wartością podstawową. Bez akceptacji społecznej działalność wydobywczo – produkcyjna jest możliwa.
Przedstawione zostaną zweryfikowane informacje o terenach, w tym obejmujących złoża udokumentowane i perspektywiczne masowo rezerwowane w planowaniu na inne Przedstawiony zostanie również program zapotrzebowania roku 2017, 2018-2020, 2020 – 2023, wraz z przeznaczeniem rodzajowym.
Wobec braku potrzeby udowadniania, że kruszywa są niezbędne, ważne, że ich produkcja osiągnęła europejskie standardy techniki i technologii. Prezentacja przedstawi autorskie spojrzenie na atuty i zagrożenia oraz propozycje ich wykorzystania lub zminimalizowania

Materiały: