Kompleksowa analiza kosztów powierzchniowych w projekcie typu greenfield produkcji energii elektrycznej ze złoża węgla brunatnego

Data: Wtorek 15.09.2015

Sesja: Sesja E/5 – Ekonomika, organizacja i zarządzanie w przemyśle surowców mineralnych oraz na rynku paliw kopalnych i energii

Godzina/Sala: 13:00 - 13:15 - E


Tytuł: Kompleksowa analiza kosztów powierzchniowych w projekcie typu greenfield produkcji energii elektrycznej ze złoża węgla brunatnego

Autorzy: Michał Dudek, Leszek Jurdziak, Witold Kawalec

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: